Zakres działalności

Rekonstrukcje wypadku drogowego

Sądowo -lekarska analiza przebiegu i skutków zdarzeń drogowych, w tym także sporządzanie opinii zespołowych z biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz techniki samochodowej z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych.
Zakres opiniowanych spraw obejmuje:

  • określanie stanu zapięcia pasów bezpieczeństwa i jego wpływu na charakter i umiejscowienie doznanych obrażeń ciała,
  • określanie pozycji zajmowanej w pojeździe (kierowca/pasażer) na podstawie obrażeń ciała, przebiegu zdarzenia i pozostałego materiału aktowego,
  • ustalanie, z którego kierunku doszło do potrącenia pieszego oraz w jakiej pozycji znajdował się on w chwili kontaktu z pojazdem,
  • różnicowanie potrącenia pieszego od przejechania przez pojazd mechaniczny,
  • sądowo-lekarska weryfikacja możliwości powstania konkretnych obrażeń w kontekście konkretnego zdarzenia drogowego (w tym także dystorsja/skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa).
rekonstrukcje-wypadku-drogowego
kwalifikacje-karne-obrazen-ciala

Kwalifikacje karne obrażeń ciała

Ocena stopnia obrażeń zgodnie z kodeksem karnym na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej.

Opinie rekonstrukcyjne dot. mechanizmu i okoliczności powstania obrażeń ciała

Ocena charakteru/rodzaju, możliwości powstania obrażeń wraz z określeniem związku przyczynowo – skutkowego  na podstawie dokumentacji medycznej oraz okoliczności wskazanych w aktach sprawy.

opinie-rekonstrukcyjne-mechanizmu-i-okolicznosci-powstania-obrażzen-ciala
opinie-z-zakresu-alkohologii-i-toksykologii

Opiniowanie z zakresu alkohologii i toksykologii

Sądowo-toksykologiczna ocena stanu trzeźwości w momencie zdarzenia (np. w trakcie kierowania pojazdem). Zakres opiniowanych zagadnień obejmuje:

  • określanie stanu nietrzeźwości i stanu po użyciu alkoholu,
  • określanie stanu po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu i stanu pod wpływem środka odurzającego w odniesieniu do narkotyków i leków mogących ograniczać sprawność psychofizyczną,
  • przeprowadzanie rachunku retrospektywnego tj. obliczeń mających na celu określenie stężenia alkoholu w organizmie w chwili zdarzenia, na podstawie wyników badań stanu trzeźwości przeprowadzonych po kilku godzinach od niego,
  • rachunek prospektywny pozwalający zweryfikować podane przez osobę podejrzaną ilość alkoholu i czas jego spożycia, z uzyskanymi w badaniach stanu trzeźwości stężeniami,
  • analizę czynników mogących mieć wpływ na przebieg metabolizmu alkoholu w organizmie lub wyniki przeprowadzonych badań stanu trzeźwości (niektóre stany chorobowe i przyjęte substancje, prawidłowość przeprowadzonych badań stanu trzeźwości).

Ocena zdolności do testowania

Sądowo – lekarska opinia w zakresie zdolności do świadomego i swobodnego powzięcia decyzji oraz wyrażenia swojej woli w formie aktu notarialnego np. testamentu (wykonywane opinie dotyczą oceny tej zdolności w ujęciu somatycznym – ocenę w sferze psychicznej pozostawiam biegłym lekarzom psychiatrom).

ocena-zdolnosci-do-testowania
Zadzwoń
LUB

Napisz wiadomość

Scroll to Top