Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych i cywilnych

Nie należy mylić prawdy z opinią większości.

Jean Cocteau

Opole, Polska

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów".

Eurypides

Wykwalifikowany specjalista medycyny sądowej

Jestem specjalistą z zakresu medycyny sądowej oraz starszym asystentem w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Od początku swojej pracy zawodowej wydałem ponad 2 tysiące opinii sądowo-lekarskich na podstawie akt sprawy. Przeprowadziłem ponad 800 sekcji zwłok – głównie sądowo-lekarskich, ale również  administracyjnych. Badałem ponad 200 osób, były to obdukcje sądowo-lekarskie oraz badania na zlecenie sądów co do możliwości odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz zdolności do uczestniczenia w czynnościach procesowych.

Blisko 10 lat doświadczenia w pracy w Zakładzie Medycyny Sądowej
Ponad 2 tysiące wydanych opinii
Damian-Kozubek

Zakres działalności

lekarz biegły sądowy Wrocław, Opole

Rekonstrukcja wypadku drogowego

Prowadzona wraz z biegłym ruchu drogowego, symulacja przebiegu wypadku drogowego.

Kwalifikacje karne obrażeń ciała

Ocena stopnia obrażeń zgodnie z kodeksem karnym.

Opinie rekonstrukcyjne dot. obrażeń ciała

Ocena charakteru/rodzaju, możliwości powstania obrażeń wraz z określeniem związku przyczynowo-skutkowego.

Opiniowanie z zakresu alkohologii i toksykologii

Opiniowanie z zakresu oceny stanu nietrzeźwości i stanu po użyciu alkoholu​ oraz innych środków odurzających.

Ocena zdolności do testowania

Sądowo-lekarska opinia w zakresie zdolności do świadomego i swobodnego powzięcia decyzji.

Postępowanie i czas realizacji

Realizacja zadania uzależniona jest od stopnia skomplikowania opinii, obszerności materiału aktowego oraz ilości pytań postawionych w postanowieniu o powołaniu biegłego.

Materiały

Zapoznanie się z przedstawionymi w sprawie aktami prawnymi.

Analiza

Wnikliwa analiza sprawy na podstawie dostępnych materiałów.

Wydanie opinii

Opracowana opinia dostarczana zleceniodawcy w wymaganych formatach, strukturach danych.

3-5
miesięcy

Opinie
rekonstrukcyjne

4
tygodnie

Opinie z zakresu obrażeń ciała

4-6 tygodni

Opinie
z zakresu alkohologii

4-6 tygodni

Opinie z zakresu toksykologii

Zadzwoń
LUB

Napisz wiadomość

Lekarz biegły sądowy Wrocław

Lekarz biegły sądowy to lekarz, który posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny sądowej. Lekarz biegły sądowy Wrocław zostaje powołany przez sąd lub prokuraturę do udzielenia ekspertyzy medycznej w danej sprawie sądowej lub karno-administracyjnej. Ich zadaniem jest udzielanie niezależnych i obiektywnych opinii ekspertów, które wspierają organy wymiaru sprawiedliwości w rozwiązywaniu spraw związanych z medycyną, zdrowiem i obrażeniami ciała. Lekarz biegły sądowy we Wrocławiu zajmuje się m.in. medycyną sądowo-śledczą. Obejmuje to przeprowadzanie sekcji w celu ustalenia przyczyny zgonu, badanie obrażeń ciała, analizę toksykologiczną i genetyczną oraz identyfikację ofiar.

Lekarz biegły sądowy Opole

Lekarz biegły sądowy w Opolu powoływany jest do sporządzenia ekspertyzy na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości lub innych instytucji, które potrzebują medycznej opinii eksperta w danej sprawie. Ich zadaniem jest dostarczenie rzetelnej i fachowej wiedzy, która pomoże sądowi lub prokuraturze w podjęciu odpowiednich decyzji i wydaniu sprawiedliwego wyroku. Lekarz biegły sądowy w Opolu zajmuje się także działem toksykologii, obejmującym badanie obecności substancji toksycznych (np. alkoholu, narkotyków, leków) w organizmie. Dodatkowo badany jest także ich wpływu na zachowanie danej osoby oraz na zdarzenie kryminalne.

Scroll to Top