O mnie

0
lat doświadczenia zawodowego
0 +
wydanych opinii sądowo-lekarskich
0 +
przeprowadzonych badań

Doświadczony specjalista medycyny sądowej

lek. Damian Kozubek

Jestem specjalistą z zakresu medycyny sądowej oraz starszym asystentem w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2015 r. rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne jako lekarz rezydent w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
Podczas rezydentury przeprowadzałem szkolenia:

  • kierowane do techników kryminalistyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
  • prelekcja pt. „Zadania medycyny sądowej” wygłoszona na III Ogólnopolskich Dniach Nauk Sądowych w Opolu (28.04.2016r)
  • prelekcja pt. „W opinii biegłego, czyli spotkanie z lekarzem medycyny sądowej” wygłoszona na IX Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych w Opolu (12.04.2016r)

Rozpocząłem działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego UO na stanowisku starszego asystenta Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Po ukończeniu rezydentury, już jako specjalista z zakresu medycyny sądowej, staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć ze studentami.

Jestem biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Napisałem pracę zwracającą uwagę na problemy opiniodawcze z punktu widzenia biegłego z zakresu medycyny sądowej w codziennej praktyce pt. „Poszerzenie przestrzeni przymózgowej u niemowląt – problemy opiniodawcze”.

Od początku swojej pracy zawodowej wydałem ponad 2 tysiące opinii sądowo-lekarskich na podstawie akt sprawy, przeprowadziłem ponad 800 sekcji zwłok – w większości sądowo-lekarskich, ale również  administracyjnych. Przebadałem ponad 200 osób, podczas obdukcji sądowo -lekarskich oraz badań na zlecenie sądów celem oceny możliwości odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz zdolności do uczestniczenia w czynnościach procesowych.

Ponadto przeprowadzam oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia, przy podejrzeniach zabójstwa, a także uczestniczę w wizjach lokalnych.
Jeżeli sytuacja tego wymaga jestem wzywany do sądów, celem wydania ustnych opinii uzupełniających.

0
lat doświadczenia zawodowego
0 +
wydanych opinii sądowo-lekarskich
0 +
przeprowadzonych badań

lek. Damian Kozubek

Edukacja i doświadczenie

Edukacja

Doświadczenia zawodowe

Certyfikaty

biegly sadowy Damian Kozubek
medycyna sadowa Damian Kozubek
opinie bieglego
medycyna sadowa
lekarz damian kozubek
lekarz sadowy Damian Kozubek
Damian Kozubek
Damian Kozubek
opiniowanie sadowo lekarskie
Zadzwoń
LUB

Napisz wiadomość

Medycyna Sądowa Wrocław

Medycyna sądowa to specjalność medycyny, która łączy nauki medyczne z prawem i systemem wymiaru sprawiedliwości. Medycyna sądowa we Wrocławiu odgrywa kluczową rolę w dochodzeniach kryminalistycznych, sądowych postępowaniach i wymiarze sprawiedliwości, dostarczając niezależnych i obiektywnych ekspertyz medycznych, które pomagają w wyjaśnianiu okoliczności przestępstw, zgonów czy wypadków drogowych. W ramach pracy lekarza biegłego sądowego we Wrocławiu przygotowywane są ekspertyzy medyczne. Są to opinie eksperckie w sprawach sądowych, takich jak wypadki drogowe, przemoc domowa, zaniedbanie medyczne itp. Jednym z elementów medycyny sądowej jest ocena stanu psychicznego osób oskarżonych. Pozwala to określić, czy mogą być traktowani jako zdolni do zrozumienia konsekwencji swoich działań w kontekście procesu karnego.

Medycyna Sądowa Opole

Medycyna sądowa zajmuje się oceną oraz przygotowaniem dokumentacji obrażeń ciała, zarówno żyjących, jak i zmarłych, w celu porównania ich z wersją stron i uzyskania wiarygodnej wersji przebiegu danego zdarzenia. W ramach swojej praktyki medycyny sądowej w Opolu zajmuję się także analizą próbek biologicznych w celu wykrycia obecności toksycznych substancji, takich jak narkotyki, alkohol lub trucizny, które mogłyby mieć wpływ na okoliczności śmierci lub zachowanie danej osoby w chwili zdarzenia. Medycyna sądowa pomaga rekonstruować przebieg zdarzeń i dostarczać dowodów dla organów ścigania. Medycyna sądowa Opole odgrywa kluczową rolę w dochodzeniach kryminalistycznych i postępowaniach sądowych, pomagając dostarczyć niezależnych i obiektywnych ekspertyz medycznych, które stanowią istotne dowody dla wymiaru sprawiedliwości.

Scroll to Top